جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214298
  تاریخ انتشار : 7 مرداد 1396 10:10
  تعداد بازدید : 608

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/04/11 لغایت 1396/04/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی


  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/04/11 لغايت 1396/04/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری  
    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح مصوبه ۲۷/۷/۱۳۹۴ ـ ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸شهر کشور و تعیین رویکرد های کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه سند واحد بافت های تاریخی ـ فرهنگی        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام طرح های جامع ناحیه         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح بند یک صورت جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی (هفت سنگان قزوین)       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه شهر بشرویه        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بادرود    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خالدآباد   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق شهر باسمنج به محدوده کلان شهر تبریز      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه خرم آباد  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق روستای جمکران به شهر قم        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آران و بیدگل        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اختیارآباد

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابریشم    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الیگودرز

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهردشت 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رازمیان  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوکار    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شادگان   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زنگنه    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسالم      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلشن     

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر معلم کلایه           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صوفیان  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فریدون کنار          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوسود    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاپورآباد

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهجاورستان         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کهریزسنگ         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر تاریخی بندرکنگ 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید بهارستان         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی وضعیت ساخت وسازهای منطقه یک شهرداری تهران    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملایر موضوع الحاق اراضی ۹ هکتاری ـ شهرک خوابگاهی دانشجویی 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح معماری ایستگاه معماری مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)          

  ب) شورای عالی عتف  

  مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف        

   

   

   


  الف) شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح مصوبه ۲۷/۷/۱۳۹۴ ـ ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸شهر کشور و تعیین رویکرد های کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه سند واحد بافت های تاریخی ـ فرهنگی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11094/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  معاون محترم وزیر و رئیس شرکت عمران و بهسازی شهری

  پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع ابلاغ محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مواردی را به شرح زیر مصوب نمود:

  ۱ـ بنا بر مکاتبه شماره 952500/4110 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص مغایرت بند ۲ مصوبه مذکور (موضوع تصویب محدوده های تدقیق شده بافت های تاریخی توسط کمیسیون های ماده پنج) ، با بند ۱۱ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، متن بند مذکور به شرح ذیل اصلاح می شود:

  «۲. لازم است محدوده های مذکور به هنگام تهیه طرح تفصیلی بافت تاریخی ـ فرهنگی، مورد بررسی های تکمیلی قرار گرفته، تدقیق شده و به تأیید نهایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد».

  ۲ـ ضروری است سند واحد حفاظت از بافت های تاریخی ـ فرهنگی، موضوع بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷، با توجه به موارد نه گانه مذکور در بند مورد اشاره، با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی) و وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری) با رعایت قوانین و مقررات حاکمیتی میراث فرهنگی، در اسرع وقت تهیه و جهت هماهنگی و رعایت در طرح های توسعه شهری به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

  ۳ـ نظر به جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری در هماهنگی طرح های شهرسازی، ضروری است ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی، به منظور ابلاغ جهت رعایت در طرح های توسعه و عمران، ظرف مدت یک ماه، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

  ۴ـ در راستای تحقق بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع تدوین سندی واحد برای بافت های تاریخی ـ فرهنگی، موارد ذیل، تحت عنوان «رویکردهای کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی»، به عنوان رویکردهای کلی تهیه سند واحد بافت های تاریخی ـ فرهنگی، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.

  رویکردهای کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی:

  محدوده های تاریخی ـ فرهنگی به بخش یا بخش هایی از شهر اطلاق می شوند که منعکس کننده ارزش های تاریخی ـ فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم) ، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ می باشد. این محدوده ها که به لحاظ ویژگی های شکلی، ساختاری و ارزش های تاریخی ـ فرهنگی از سایر پهنه های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی بوده، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شوند.

  ۱. محدوده های تاریخی ـ فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی های شکلی (ریخت شناسی) ، عناصر و اجزاء متشکله و ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی شان قابل شناسایی هستند. این محدوده ها، همچنین کلیه نظامات وابسته به آنها (نظام طبیعی، قنوات و ...) نیازمند توجه ویژه در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح ریزی توسعه شهری هستند.

  ۲. اطلاق محدوده های تاریخی ـ فرهنگی به معنای توجه صرف به یک دوره از تاریخ و معطوف به گذشته های دور نیست، بلکه به تمامی پهنه های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره های متأخر برپاشده و واجد ارزش هستند.

  ۳. محدوده های تاریخی ـ فرهنگی شهرها، به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، سازنده اصلی منظر تاریخی شهری، بیانگر ارزش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی اند؛ لذا توجه توأمان به حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی ملموس و میراث تاریخی ـ طبیعی، در داخل بافت این محدوده ها ضروری است.

  ۴. محدوده های تاریخی ـ فرهنگی، به منزله بخشی جدایی ناپذیر از پیکره و استخوان بندی شهر امروزند؛ لذا پرداختن به موضوع حفاظت و احیاء این پهنه های ارزشمند، باید با رویکردی جامع نگر در مقیاس شهر و سرزمین پیرامونی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد بایستی متضمن تقویت و استمرار رابطه همه جانبه محدوده ها با کل شهر باشد. این محدوده ها واجد آموزه ها و ویژگی های قابل تسری به بخش های جدید توسعه شهری هستند.

  ۵. محدوده های تاریخی ـ فرهنگی، به منزله پهنه های دربردارنده عناصر و مجموعه های تاریخی و ارزشمند، با شبکه ای از معابر در هم تنیده که ساختار و سازمان فضایی بافت را تشکیل می دهد، شناخته می شوند. این بافت ها دارای فضاهای عمومی ویژه ای هستند که همواره مکان رویدادها و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده اند. محلات قدیمی و تاریخی نیز، پهنه های سکونت را در این محدوده ها تعریف می کنند؛ لذا حفاظت از اصالت و یکپارچگی در همه ابعاد در فرایند حفاظت و احیاء این محدوده ها ضروری است.

  ۶. حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی فرایندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیرکالبدی با تأکید بر ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی زمینه است. اقدامات مقطعی، پروژه محور و صرفاً کالبدی، به تنهایی پاسخگوی مشکلات نبوده بلکه حفظ و احیاء این پهنه های ارزشمند، ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان و حضور جریان حیات شهری در آن در پی فرایندی گام به گام، برنامه محور و خرد مقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تأکید مضاعف بر نقش اقدامات غیر کالبدی میسر می شود.

  ۷. محدوده های تاریخی ـ فرهنگی شهرها، مجموعه ای یکپارچه است که هرگونه مداخله در آن، به ویژه مداخله کالبدی از جمله تخریب بناها، تعریض گذرها، افزایش ارتفاع، افزایش تراکم جمعیتی و ... وحدت آن را مخدوش و موجب از میان رفتن هویت و شواهد ناظر بر ارزش های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بوده و امکان بازشناسی ارزش های نهفته آن را از میان خواهد برد.

  ۸. نظر به غنای فرهنگی و اقلیمی و سرزمینی، مکاشفه دقیق ارزش های زمینه ضروری بوده تا در تدوین راهبردها، سیاست ها و همچنین برنامه های حفاظت و احیاء مورد توجه قرار گیرد.

  ۹. اعطای کاربری و نقش جدید به منظور بهره برداری مجدد از بناهای تاریخی، با رعایت اصالت و یکپارچگی اثر و با حفظ کاربری غالب بافت تاریخی به عنوان یکی از سیاست های کلیدی برنامه های حفاظت و احیاء محسوب می شود که ضمن تقویت حس تعلق به مکان نزد شهروندان و ایفای نقشی مهم در شکوفایی اقتصاد محلی، می تواند به عنوان یک محرک توسعه حفاظت محور در بافت پیرامونی عمل نماید.

  ۱۰. فرایند حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی، به عنوان موضوعی چندوجهی و فرابخشی، نیازمند مشارکت و حضور تمامی دستگاه ها و کنشگران مرتبط و موثر، متشکل از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و دانشگاهیان است.

  ۱۱. با توجه به نقش محوری ساکنان در فرایند حفاظت و احیاء و به منظور جلب مشارکت همه جانبه آنان، ضروری است طرح ها و برنامه های این محدوده ها با محوریت ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنان و شناخت دقیق مختصات حیات شهری، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، شرایط را برای حضور و مشارکت ساکنان فراهم نمایند.

  ۱۲. ضمن تأکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری ها) و با توجه به ضرورت ایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی، و همچنین نظر به تأکید ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم و آئین نامه اجرائی آن، مدیریت تخصصی و یکپارچه در امر حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر بایستی در دستور کار قرار گیرد.

  ۱۳. با توجه به لزوم تعمیم و ترویج این رویکرد، نهادینه کردن آن از طریق آموزش، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی ـ ترویجی در کلیه ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه دانشگاهی، و عموم مردم ضروری است.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام طرح های جامع ناحیه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 6101/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ خود و در حاشیه بررسی طرح ناحیه خرم آباد و مبتنی بر پیشنهادات کمیته تخصصی، موضوع «ضوابط عام طرح جامع ناحیه» را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

  الف ـ در کلیه طرح های جامع ناحیه ای عنوان «کاربری» در مقیاس ناحیه مطرح نمی باشد و بایستی از عنوان «پهنه» استفاده گردد. علاوه بر این نقشه های نهائی در اسناد صرفاً با عنوان «نقشه مصوب» لحاظ گردد.

  ب ـ طبق مصوبه شورای عالی، مهندسین مشاور بایستی بر اساس مطالعات خود، الگوی سطح بندی روستاها را در مقیاس ناحیه ارائه نمایند.

  ج ـ شرح خدمات تیپ ۱۹ و اسناد مربوطه با دو رویکرد:

  ۱ـ تغییر بندها و مواد بر اساس نیاز مخاطبین طرح (مراجع ملی و استانی و طرح های فرودست)

  ۲ـ انتظار از طرح های ناحیه

  بازبینی، و مبتنی بر تجربه بررسی طرح های جامع ناحیه ای در کمیته فنی تخصصی فرادست، بررسی و پیشنهادات به شورای عالی ارائه گردد.

  د ـ پیشنهادات لازم جهت اصلاحات تدریجی فرآیند تهیه و تصویب و اسناد طرح های فرادست در حین بررسی طرح ها به صورت موردی توسط کمیته به شورا ارائه گردد.

  ه ـ راهنمای تهیه طرح های جامع ناحیه ای (و بازنگری آنها) به منظور هماهنگی میان مهندسین مشاور و مراجع استانی توسط کمیته فنی تهیه و به شورا ارائه گردد.

  و ـ نظر به اینکه نسبت اشتغال در بخش های کشاورزی در مقیاس ملی روند رو به کاهش معناداری را نشان می دهد و همچنین به رغم کلیه سیاست ها و اقدامات چشمگیر انجام شده در سه دهه اخیر در سکونتگاه های روستایی با کاهش شتاب زده جمعیت روستایی مواجه هستیم، لذا کمیته تخصصی فرادست این موضوع را با دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات لازم را جهت طرح در شورای عالی ارائه نماید.

  مراتب جهت اقدام و ارائه نتایج به شورای عالی اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح بند یک صورت جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی (هفت سنگان قزوین)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 6096/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  استاندار محترم و رئیس شورای توسعه و برنامه ریزی استان قزوین

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ تشکیل جلسه داد و عطف به دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ در حد «اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» و عدم تشخیص مغایرت سایر مفاد و بندهای مصوبه مذکور با اختیارات شورای عالی، متن ذیل به عنوان بند یک اصلاحی جایگزین می گردد:

  بند یک اصلاحی

  برابر جواز حاصل از مواد۲ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی و لزوم اعمال تبصره بند ۲۴ قانون شهرداری، شورای عالی مقرر نمود:

  ۱. شهرداری قزوین مکلف است در هنگام صدور پروانه در اراضی واقع در حریم شهر قزوین، ضوابط پهنه های طرح جامع ابلاغی ـ مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۲ـ و مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی ـ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ را رعایت نماید و از انجام و یا ادامه عملیات اجرایی مغایر ضوابط و مقررات پهنه های مذکور جلوگیری نماید. همچنین هرگونه تغییر در محدوده و موقعیت پهنه ها و نیز ضوابط و مقررات آنها مغایرت اساسی با طرح جامع است و مشمول مقررات مربوطه از جمله قسمت اخیر قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه شهر بشرویه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 6089/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ خود، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۵ در خصوص لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر بشرویه با رویکرد صیانت مشترک از آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی و حقوق ساکنین شهر پس از بررسی طرح تفصیلی ویژه توسعه شهر تاریخی بشرویه، ضمن تأکید بر لزوم تلفیق و تدقیق نتیجه مطالعات در طرح پیشنهادی مقرر نمود اصلاحات به شرح زیر در طرح اعمال و نتیجه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد:

  الف ـ ساختار کالبدی، نظام منطقه بندی و نظام فعالیت و کاربری

  ● به جهت اهمیت توجه به میراث ناملموس و ضرورت صیانت و احیا بافت یکپارچه شهری، نظام محله بندی سنتی در نظام منطقه بندی طرح ویژه تدقیق گردد.

  ● مراکز محلات و تنوع کاربری های خدمات پشتیبان در جهت ارتقا کیفیت فضایی در محله بندی منعکس گردد. ضمناً با عنایت به اعلام نیاز مقامات استانی و به جهت احیاء و باز زنده سازی بافت تاریخی، با مساعدت حداکثری سازمان میراث فرهنگی و در چارچوب ضوابط ملاک عمل، درخواست های استقرار واحدهای اداری دستگاه های مختلف به محدوده بافت تاریخی هدایت شود.

  ● محورهای فرهنگی ـ تاریخی و گردشگری به جهت وجود بناها و عرصه های تاریخی در سند کاربری اراضی طرح منعکس و کاربری های متناسب با این محورها در جهت سرزندگی و تجدید حیات اقتصادی در بافت شهری ارائه گردد. در تعریف این گونه پروژه ها و طرح های موضعی و موضوعی، به احیا، ارتقا و صیانت از محیط طبیعی و تاریخی شهر بشرویه توجه گردد.

  ● نظر به وجود اراضی کشاورزی مستعد (زعفران کاری) و باغات درون شهری و ضرورت توجه ویژه به معیشت غالب شهر به عنوان بخشی جدی از میراث ناملموس، مکان گزینی و استقرار کاربری های پیشنهادی در توسعه آتی با ملاحظات محیط زیستی و نتیجه ارزیابی توان اکولوژیکی انجام پذیرد.

  ● به جهت اهمیت میادین قدیمی شهر به عنوان فضاهای شهری پویا، کاربری های پیشنهادی پیرامون میادین (خصوصاً میدان ترسرای میان ده) در جهت احیا فضاهای مذکور اصلاح گردد و علاوه بر آن بخش توسعه جدید شهری نیز می بایست با توجه ویژه به تجربه تاریخی شهر بشرویه شامل الگوی میدان شهری، دروازه ها و شبکه شرقی ـ غربی شهر برنامه ریزی و طراحی گردد.

  ب ـ ضوابط و مقررات

  ● نظر به اینکه کلیت شهر بشرویه تاریخی و واجد ارزش می باشد لذا تفکیک ضوابط بخش هسته ی تاریخی و ارجاع آن به ضوابط و مقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قابل قبول نبوده و تأکید گردید ضمن اخذ نظرات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ) ، پیشنهادات مشاور در خصوص ضوابط و مقررات در کلیت شهر یکیارچه [یکپارچه] گردد.

  ● به جهت شفافیت و سادگی در اجرای سیستم کنترلی ضوابط توسط شهرداری، گردش کار صدور پروانه برای الگوهای معماری ارائه شده، بازنگری گردد.

  ● با توجه به ویژگی های خاص نظام آب در شهر، ضوابط مرتبط ارائه گردد.

  ● مبحث ضوابط و مقررات در دو بخش کلی زیر تنظیم و ارائه گردد:

  ● ضوابط راهنما و دستورالعمل های طراحی و مرمت شهری

  ● ۲ـ ضوابط و مقررات معماری (با دسته بندی در بخش های سلسله مراتب معابر با ویژگی های بافت، جداره سازی، فضاهای شهری، بناها و عرصه های تاریخی و مصالح ساختمانی متناسب با بافت تاریخی شهر (نما) )

  ج ـ نظام مدیریت اجرایی طرح به جهت تحقق پذیری پیش بینی و ارائه گردد.

  د ـ با عنایت به سرانه بالای مسکونی پیشنهادی در طرح جامع قبلی (مصوب ۱۳۸۷/۵/۱۲) و وجود ۳۹ هکتار اراضی بالقوه با کاربری مسکونی (محقق نشده از طرح جامع قبلی) و مجموع سرانه بالای کاربری های خدماتی شهر و نوعیت اراضی زراعی و کشاورزی، الحاق اراضی با کاربری مسکونی به محدوده طرح جامع قبلی (اراضی موسوم به حفره در غرب شهر) ، را با توجه به تأثیر آن در افزایش سرانه مسکونی و عرضه بیش از حد نیاز زمین مسکونی، گسترش ساخت وسازهای متخلخل و پراکنده و همچنین تأثیر مخرب آن در احیاء و زنده سازی مجدد بافت تاریخی موجود فاقد توجیه کارشناسی و فنی دانسته و با الحاقات مذکور مخالفت می نماید.

  ● با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری وقت در شهرک موسوم به سجادیه بدون طی فرایند قانونی و خارج از اختیارات قانونی بوده تبعاً پروانه های صادرشده مصداق حقوق مکتسبه نیست. لذا با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر مخالفت می گردد. طبیعی است حق اعتراض به مراجع قضائی برای شهروندانی که بر اساس پروانه های صادرشده قبلی اقدام به ساخت وساز نموده اند، محفوظ است.

  ● سند حریم شهر مطابق حریم مصوب طرح جامع قبلی و بر اساس دستورالعمل سند پهنه بندی حریم مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شود.

  ● به جهت رعایت ملاحظات پدافندی و تسهیل دسترسی در بخش غربی شهر پیشنهاد معبر در حریم شهر حداکثر به عرض ۱۸ متر و منطبق بر معابر خاکی موجود بدون هرگونه کاربری در طرفین آن، با تائید اداره کل راه و شهرسازی استان بلامانع است.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بادرود

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 7737/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  «طرح جامع شهر بادرود، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خالدآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 7736/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  «طرح جامع شهر خالدآباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق شهر باسمنج به محدوده کلان شهر تبریز

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 8313/300-۱۳۹۶/۲/۲۵

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ خود موضوع «الحاق شهر باسمنج به کلان شهر تبریز» را با توجه به درخواست استاندار محترم آذربایجان شرقی طی نامه ۳۸۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ به دبیر شورای عالی مورد بررسی قرار داد. مخالفت قبلی شورای عالی در مصوبه طرح جامع تبریز ناظر به مخالفت صریح مسئولین استان و شهر باسمنج بود. در حال حاضر به نظر می رسد این موضوع با توجه به مکاتبه فوق الذکر استاندار محترم مرتفع شده است. لذا به جهت مساعدت و اعمال مدیریت یکپارچه منطقه کلان شهری تبریز، ضمن اصلاح بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ خود، با الحاق شهر باسمنج به کلان شهر تبریز در حد محدوده مصوب طرح جامع اخیرالتصویب به صورت منفصل صرفاً در صورت طی مراحل قانونی مطابق قانون تقسیمات کشوری و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت محترم وزیران موافقت می نماید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه خرم آباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 6091/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان

  شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ خود به بررسی موضوع «طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه خرم آباد» پرداخت و با عنایت به صورت جلسه کمیته فنی طرح های فرادست شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲، مقرر می دارد:

  ۱ـ سال افق طرح به ۱۴۱۵ افزایش یافته و سال پایه برای به روزرسانی آمار و ارقام جمعیتی و نیز آمار سایر بخش ها ۱۳۹۵ در نظر گرفته شود.

  ۲ـ نظر به اینکه یکی از راهبردهای پیشنهادی اصلی طرح، توسعه کشاورزی آبی است و با توجه به تغییر راهبرد ملی در تأمین و اختصاص منابع آب در سال های آتی، لازم است مجدداً از وزارت نیرو استعلام گردد. حداکثر فرصت پاسخگویی به استعلام مورد نظر از سوی وزارت نیرو ۱۵ روز کاری در نظر گرفته شد. همچنین لازم است مشاور مسائل مرتبط با منابع تأمین آب، مصارف، بیلان منابع، میزان بهره وری اقتصادی آب به ویژه در بخش کشاورزی و تنش های آبی در واحدهای مطالعاتی، دشت های ممنوعه و آزاد و بحرانی را تحلیل نموده و راهکارهای خود در جهت رفع مسائل مذکور را ارائه نمایند.

  ۳ـ نسبت به بازنگری در نسبت جمعیت شاغل در بخش های کشاورزی و صنعت در ناحیه و عرصه های جدید اشتغال در حوزه خدمات مانند فناوری های نوین و بوم گردی اقدام و در مدارک طرح لحاظ گردد.

  ۴ـ کلیه پهنه های تاریخی خارج از محدوده شهرها و روستاهای واقع در ناحیه خرم آباد، روستاهای هدف گردشگری، مناطق مصوب نمونه گردشگری، روستاهای دارای بافت با ارزش و محور های گردشگری، و همچنین هنرهای سنتی و صنایع دستی این ناحیه، با استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، در اسناد طرح منعکس گردیده و برنامه های پیشنهادی مشاور برای آنها، ارائه گردد. حداکثر فرصت پاسخگویی به استعلام مورد نظر ۱۰ روز کاری است.

  ۵ ـ سلسله مراتب سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی در ناحیه ارائه گردد.

  ۶ ـ با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت سکونتگاه های ناحیه در سال های گذشته، دلایل اصلی و متقن برای افزایش نرخ رشد جمعیت در سال افق طرح ارائه گردد. به طور خاص نظر به کاهش جمعیت روستایی در مقیاس ملی نسبت به بازنگری در پیش بینی های جمعیتی سکونتگاه های روستایی در ناحیه اقدام شود.

  ۷ـ نتیجه مطالعات طرح های فرادست نظیر طرح کالبدی منطقه زاگرس و طرح های آمایش استان و اهداف و چشم انداز های آنها در طرح لحاظ، تدقیق و مشخص گردد.

  ۸ ـ در اسناد نهایی، مسائل و مشکلات ناحیه خرم آباد دقیق و به روشنی تبیین گردد. به ویژه بررسی مسائل اقتصادی، زیست محیطی و ظرفیت منابع طبیعی (آب و خاک) ناحیه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و راهکارهای مناسب و منسجم برای رفع مسائل و مشکلات مورد نظر که در مطالعات مدنظر بوده معرفی گردند.

  ۹ـ تحلیل جریان های فضایی جابجایی جمعیت (مهاجرت ها) در بین سکونتگاه های داخل ناحیه و بین ناحیه خرم آباد و مناطق هم جوار و نیز روند تبدیل روستاها به شهر در سال های گذشته و راهکارهای مناسب مربوط به مشکلات ارائه گردد.

  ۱۰ـ دلایل عدم انتخاب گزینه های مهاجرتی برای جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی ناحیه توضیح داده شود.

  ۱۱ـ نقشه مدیریت بحران و مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مشخص نمودن پهنه های با خطر و ریسک بالا ارائه گردد. همچنین لازم است سناریوها و ملاحظات برنامه ریزی طرح ناحیه برای این موضوع لحاظ و ذکر گردد.

  ۱۲ـ کیفیت نقشه های تولیدشده بازنگری شده و راه ها و لکه های شهری بر روی نقشه های پیشنهادی مشخص شود.

  ۱۳ـ در خصوص سطح کلیه اراضی زراعی و باغی و نیز عرصه های جنگلی استان لرستان و نیز ناحیه خرم آباد استعلام مجدد از وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد. حداکثر فرصت برای پاسخگویی به استعلام مذکور از سوی جهاد کشاورزی ۱۴ روز است.

  ۱۴ـ کاربری های عمده و مصوب نظیر پتروشیمی ها، اراضی نظامی و انتظامی و یا مجتمع گوشت که دارای مقیاس بزرگ و عمده هستند، و نیز آزادراه های مصوب در نقشه ها لحاظ گردد.

  ۱۵ـ کلیه تغییرات در تقسیمات سیاسی در داخل ناحیه بر اساس استعلام مجدد از دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور بازنگری گردد. حداکثر فرصت برای پاسخگویی به استعلام مذکور از سوی وزارت کشور ۱۰ روز کاری است. کلیه تغییرات در تقسیمات سیاسی به ویژه مرزهای ناحیه، در اسناد و نقشه های طرح لحاظ گردد.

  ۱۶ـ در نقشه ها عنوان «پهنه» به جای کاربری اصلاح و استفاده گردد. همچنین لازم است برای کلیه پهنه ها ضوابط و مقررات استقرار کاربری ها به صورت شفاف و دقیق و بر اساس قوانین و مقررات مصوب ذکر گردد.

  ۱۷ـ عنوان نقشه های ارسالی برای شورای عالی «مصوب» ذکر گردد و از درج عنوان «پیشنهادی» پرهیز شود.

  ۱۸ـ مقیاس نقشه ها هم به صورت عددی و هم به صورت خطی درج شود.

  ۱۹ـ با توجه به اینکه ضوابط و مقررات طرح جهت پاسخگویی به استعلام ها در کارگروه شهرسازی و امور زیربنایی استان مورد استفاده قرار می-گیرد، لازم است که این ضوابط به صورت شفاف و دقیق ارائه گردد.

  ۲۰ـ جدول زمان اولویت بندی اجرای پروژه های پیشنهادی با توجه به اطاله فرآیند تهیه و بررسی طرح به روزرسانی شود.

  ۲۱ـ مسیر راه آهن دورود ـ خرم آباد ـ پل دختر و نیز مسیر بزرگراه های اراک ـ خرم آباد، خرم آباد ـ پل زال و کرمانشاه ـ خرم آباد در طرح لحاظ گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق روستای جمکران به شهر قم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 6095/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ خود ایراد مطرح شده از سوی دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با ضرورت تأیید هیئت وزیران برای الحاق روستای جمکران به شهر قم (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۴ شورای عالی) به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مورد بررسی قرار داده، مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی پی گیری لازم را برای انطباق مصوبه با قوانین مربوطه و طی مراحل قانونی لازم به عمل آورد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آران و بیدگل

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 8397/300-۱۳۹۶/۲/۲۵

  «طرح جامع شهر آران و بیدگل، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اختیارآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11598/300-۱۳۹۶/۳/۱۶

  «طرح جامع شهر اختیارآباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابریشم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11599/300-۱۳۹۶/۳/۱۶

  «طرح جامع شهر ابریشم، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الیگودرز

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11600/300-۱۳۹۶/۳/۱۶

  «طرح جامع شهر الیگودرز، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهردشت

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11601/300-۱۳۹۶/۳/۱۶

  «طرح جامع شهر مهردشت، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان استان یزد با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11602/300-۱۳۹۶/۳/۱۶

  «طرح جامع شهر نیر، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رازمیان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11187/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  «طرح جامع شهر رازمیان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوکار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11186/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  «طرح جامع شهر جوکار، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شادگان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11185/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  «طرح جامع شهر شادگان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زنگنه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11188/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  «طرح جامع شهر زنگنه، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسالم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 11184/300-۱۳۹۶/۳/۱۰

  «طرح جامع شهر اسالم، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلشن

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9570/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر گلشن، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر معلم کلایه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9569/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر معلم کلایه، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صوفیان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9573/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر صوفیان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فریدون کنار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9574/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر فریدون کنار، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوسود

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9572/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر نوسود، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاپورآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9571/300-۱۳۹۶/۳/۳

  «طرح جامع شهر شاپورآباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهجاورستان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 12205/310-۱۳۹۶/۳/۲۰

  «طرح جامع شهر قهجاورستان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کهریزسنگ

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 12203/300-۱۳۹۶/۳/۲۰

  «طرح جامع شهر کهریزسنگ، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر تاریخی بندرکنگ

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9565/300-۱۳۹۶/۳/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان

  پیرو درخواست شماره 962500/5075 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موضوع درخواست تهیه طرح ویژه برای شهر تاریخی بندرکنگ، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵، به استناد بند ۱۰ از ماده یک آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور و با توجه به:

  انسجام، یکپارچگی، پویایی و سرزندگی بافت تاریخی شهر، وجود سالم ترین و وسیع ترین بافت تاریخی شهری در حاشیه شمالی خلیج فارس، تعدد دانه های سالم ارزشمند در بافت تاریخی شامل خانه ها، مساجد و آب انبارها، وجود نمونه ای کامل از شهرسازی و معماری بومی، دارا بودن میراث معنوی در مقیاس ملی و جهانی، قابلیت های گردشگری متعدد در داخل شهر و حومه آن، مقرر نمود:

  بنا بر اتمام افق طرح جامع قبلی، ضمن توقف اجرای طرح تفصیلی ۱۳۷۸ در محدوده ۱۹۵ هکتاری بافت تاریخی و جلوگیری از تهیه طرح های متعدد و موازی، طرح ویژه برای کل شهر، با رویکرد حفاظت از میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و طبیعی شهر و ارزش های ملموس و ناملموس موجود در آن در طرح توسعه شهر، صیانت از حقوق ساکنین شهر، ایجاد زمینه های استمرار معماری و شهرسازی بومی در بخش های توسعه شهری، با رعایت ملاحظات اکولوژیک دریا و خشکی و کلیه ضوابط و مقررات، منشورها و آیین نامه های ملی و بین المللی معطوف به حفاظت از شهرهای تاریخی، در هماهنگی با برنامه مدیریتی ثبت جهانی بندرکنگ، با تأکید بر بهره گیری از مشارکت حداکثری شهروندان، توسط وزارت راه و شهرسازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شهر کنگ، ظرف مدت ۹ ماه تهیه شود. شرح خدمات طرح ویژه، نحوه انتخاب مشاور و چگونگی انجام طرح به تأیید کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش رسیده و طرح نهایتاً به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9566/300-۱۳۹۶/۳/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان (همه استان ها)

  در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری را که در جلسات کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی و نماینده جامعه مهندسین مشاور طی پنج جلسه مورد بررسی تأیید قرار گرفته بود، مطرح و ضمن تصویب دستورالعمل مذکور مقرر گردید:

  ۱ـ الزامات و ملاحظات مذکور جهت رعایت در کلیه طرح های توسعه و عمران شهری ابلاغ و همزمان برای توسعه کیفی آن از نظرات جامعه حرفه ای و مجامع علمی استفاده شود.

  ۲ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان پدافند غیرعامل تمهیدات لازم جهت آموزش الزامات و ملاحظات مذکور به مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه و عمران را اتخاذ نموده و معمول نماید.

  ۳ـ به دبیرخانه شورای عالی این اختیار داده شده تا اصلاحات ویرایشی لازم بر اساس نظرات دفتر تخصصی و سایر دستگاه ها، مورد تأیید کمیته فنی را حداکثر ظرف دو هفته در این مجموعه اعمال و سپس ابلاغ نماید.

  ۴ـ تهیه اسناد مربوط به پدافند غیرعامل (محصول این سند) در کلیه مراکز استان های کشور الزامی می باشد.

  لذا با عنایت به سپری شدن مهلت مذکور در بند ۳ به پیوست دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل و به همراه دستورالعمل مکان یابی مراکز حیاتی و حساس (موضوع بند یک الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل ـ مورد تائید سازمان پدافند غیرعامل کشور) جهت اجرا و استفاده در طرح های توسعه و عمران شهری ابلاغ می گردد.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید بهارستان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9613/300-۱۳۹۶/۳/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۵، موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید بهارستان موضوع تغییر کاربری اراضی به مساحت ۳۷ هکتار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار داد و با تأیید نظر مخالف کمیته فنی طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴، مقرر نمود:

  با توجه به اینکه بازنگری طرح جامع شهر بهارستان در مراحل نهائی تصمیم گیری در استان بوده و نیز با عنایت به مقیاس، وسعت و سطح عملکرد و تأثیرات کالبدی اراضی مذکور در نظام برنامه ریزی، حمل و نقل و سرانه های شهری، ملاحظات زیست محیطی و عدم تداخل با مناطق حفاظت شده موضوع با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه در قالب مطالعات طرح بازنگری طرح جامع شهر جدید بهارستان جمع بندی و پس از طی فرآیند بررسی در مراجع استانی در شورای عالی مطرح گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی وضعیت ساخت وسازهای منطقه یک شهرداری تهران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 10899/300-۱۳۹۶/۳/۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  شهردار محترم تهران

  رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ خود، پس از استماع گزارش طرح مطالعاتی «بررسی وضعیت ساخت وسازهای منطقه یک شهرداری تهران» مقرر نمود:

  ۱ـ اطلاع رسانی مناسب جهت انتشار نتایج این مطالعات توسط دبیرخانه شورای عالی به منظور اطلاع عموم شهروندان صورت پذیرد.

  ۲ـ از آنجا که مشابه سایر موارد دسترسی به اطلاعات پروانه های صادره علیرغم مصوبات پیشین شورا، در این مطالعه نیز میسر نگردیده است، گزارش حاضر که بیانگر مغایرت های متعدد و هشداردهنده می باشد، به منظور پیگیری های لازم به شهرداری تهران و سایر مراجع ذی ربط ارسال شود تا زمینه تدقیق، دسترسی به اطلاعات کامل و تصمیم گیری های بعدی فراهم گردد.

  ۳ـ مجدداً بر ضرورت تشکیل نهاد پایش شهر تهران پیرو مصوبات گذشته شورا تأکید می گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملایر موضوع الحاق اراضی ۹ هکتاری ـ شهرک خوابگاهی دانشجویی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 9612/300-۱۳۹۶/۳/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملایر موضوع الحاق اراضی به مساحت۹ هکتار جهت احداث شهرک خوابگاه دانشجویی و سایر نیاز های مراکز آموزش عالی شهر ملایر، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان، را مورد بررسی قرار داد و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ کمیته فنی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  با عنایت به اینکه در طرح جامع و تفصیلی شهر ملایر حدود ۶۳ هکتار اراضی با کاربری آموزش عالی در داخل محدوده و حدود ۱۵ هکتار (دانشگاه دولتی ملایر) در حریم پیش بینی گردیده و بخش قابل توجهی از آنها خالی و بدون بارگذاری رها شده است (خصوصاً قطعه زمینی به مساحت حدود ۲۰ هکتار در شمال شهر که در اختیار دانشگاه آزاد است) ، طبیعتاً لازم است نیازهای مراکز آموزش عالی شهر به اراضی مذکور هدایت شود. در غیر این صورت چنانچه مطابق اظهارات مسئولین محترم شهر و استان (شهرداری، شورای شهر، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی) به دلایل مختلف اعم از دسترسی نامناسب، موقعیت توپوگرافی و شیب اراضی، موقعیت نسبت به شهر و ... امکان استفاده از اراضی مذکور در داخل محدوده شهر وجود ندارد، لازم است:

  ۱ـ با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و استانداری همدان و شهرداری ملایر و تائید دبیرخانه شورای عالی کلیه اراضی با کاربری آموزش عالی که به دلایل فوق الذکر امکان بارگذاری و استفاده به عنوان فعالیت آموزش عالی ندارند (خصوصاً اراضی واقع در شمال شهر) از محدوده شهر خارج و در حریم با حفظ وضعیت طبیعی موجود تثبیت شوند.

  ۲ـ از آنجا که مطابق ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۲/۸ هیئت وزیران به شماره ۱۵۰۵۸ ت ۲۸۵۶۸ ﻫ هرگونه ایجاد تسهیلات برای احداث خوابگاه های دانشجویی منوط به مکاتبه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت راه و شهرسازی است، مراتب تأیید و اعلام نیاز اراضی از وزارت مذکور اخذ و ارائه شود.

  ۳ـ پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۱ و ۲ اراضی در حد نیاز اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کاربری با «آموزش، تحقیقات و فناوری» جهت احداث خوابگاه های دانشجویی و سایر تأسیسات مورد نیاز مراکز آموزش عالی شهر ملایر در موضع مورد تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به محدوده شهر الحاق شود.

  ۴ـ دبیرخانه شورای عالی نقشه محدوده جدید شهر را با کنترل اراضی کسر شده و اراضی الحاقی به صورت همزمان ابلاغ نماید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 12201/300-۱۳۹۶/۳/۲۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

  مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد (تغییر کاربری از زیربنای شهری، اداری، فضای سبز شهری به کاربری آموزش عالی ـ حوزه علمیه) ، مصوب مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ کمیته فنی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

  با توجه به سرانه مصوب شورای عالی در خصوص مراکز آموزش عالی (۱۰۵ متر به ازای هر دانشجو با احتساب خوابگاه و کوی اساتید) با تغییر کاربری ۲۱ هکتار اراضی مذکور از «اداری» به «آموزش، تحقیقات و فناوری» جهت احداث حوزه علمیه (با ظرفیت تحصیل ۲۰۰۰ نفر) مشروط به خروج اراضی با کاربری آموزش عالی واقع در شرق و شمال دانشگاه علوم پزشکی از محدوده طرح جامع موافقت می نماید.

  دبیرخانه شورای عالی موظف است نقشه محدوده و حریم شهرکرد را با رعایت بند ۱ اصلاح و همزمان با تغییر کاربری فوق ابلاغ نماید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح معماری ایستگاه معماری مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

  شماره 12207/300-۱۳۹۶/۳/۲۰

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح معماری

   ایستگاه معماری مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)

  شهردار محترم تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۱ پیرو بند ب جزء۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری (تصویب طرح ویژه اراضی عباس آباد تهران) و با توجه به گزارش بررسی جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) ، پس از استماع گزارش ایده اولیه اصلاح طرح مجتمع ایستگاهی حقانی، ضمن تائید کلیات، مقرر نمود:

  ۱ـ رعایت کلیه راهبردها، سیاست ها و ضوابط مندرج در سند مصوب طرح ویژه اراضی عباس آباد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مورد تأکید است.

  ۲ـ اعمال راهبردها و تدابیر ارتقاء دهنده نقش حمل و نقل عمومی و نفی راهبردها و اقدامات منتهی به افزایش سهم حمل و نقل خصوصی مورد تأکید و انتظار است.

  ۳ـ ماهیت معماری پروژه ضمن تبعیت از چهارچوب های اندیشه معماری معاصر کشور، مبتنی بر الگوهای معماری بومی و ایرانشهری (معماری خودی) پردازش شود.

  ۴ـ راهبردها، سیاست ها و الگوهای اجرایی طرح بر اساس چشم انداز و ساختار فضایی اراضی عباس آباد و ارتباط فضایی این اراضی با کریدور غرب به شرق در شهر تهران از اراضی لویزان تا پارک چیتگر، به همراه ملاحظات اکولوژیکی، طبیعت گرایی و انطباق با زمینه و بستر طبیعی از طریق پیش بینی فضای سبز پایدار (درختان با ریشه عمیق) از یک سو و توجه توأم به سایر عوامل از جمله ارتباط با بافت پیرامون، ارتباط با باغ موزه دفاع مقدس و باغ موزه جواهرات و ارتباط با خدمات و تجهیزات شهری و توجه به فعالیت های پیرامون از جمله پارک طالقانی، محور تجاری خیابان میرداماد، همچنین احیاء محور اصلی طرح ویژه و ایجاد گشایش فضایی در انتهای محور از سوی دیگر، تدوین و لحاظ گردد.

  ۵ ـ اولویت اصلی در این طرح باید بر اهمیت مقیاس انسانی و غلبه عرصه عمومی، پاسخگویی به نیاز شدید به فضاهای عمومی شهری در جهت تأمین منفعت شهر و عموم شهروندان باشد.

  ۶ ـ بررسی جزئیات طرح به صورت مرحله به مرحله با رعایت چارچوب و ملاحظات فوق توسط کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) اقدام و نتیجه نهایی جهت تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

  لذا مقتضی است موضوع در اسرع وقت و با همکاری کلیه مراجع ذی ربط پیگیری، اقدام و به شورای عالی گزارش شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  ب) شورای عالی عتف


  مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

  شماره 3/12/324-۱۳۹۶/۳/۲۲

  جناب آقای سینجلی جاسبی

  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

  احتراماً، به پیوست مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده، جهت صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

  طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸) ، مصوبات شورای عالی عتف، پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. شایان ذکر است مصوبات جلسه نوزده شورای عالی عتف که با شماره نامه 3/12/1648 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به آن روزنامه ارسال شده، به چاپ نرسیده است.

  دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ وحید احمدی

   

  مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف

  بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می شود.

  مصوبات جلسه:

  ۱ـ به منظور ایفای وظایف و تکالیفی که در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن بر عهده شورای عالی عتف گذاشته شده است، مقرر شد کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مذکور پس از تهیه و تنظیم توسط دستگاه ها و مراجع قانونی ذی ربط باید به تصویب شورای عالی عتف برسد. شورای عالی این امر را به کمیسیون دائمی شورا تفویض می کند. مصوبات کمیسیون دائمی در این موارد مصوبه شورای عالی عتف تلقی می شود.

  ۲ـ در راستای اجرای جزء ۲ بند الف ماده ۱ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاه های اجرایی برنامه های ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مرتبط با کمیسیون های تخصصی را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

  ۳ـ به منظور ساماندهی وضعیت نشر علمی کشور و ارائه تقسیم کار ملی بین فعالان نظام نشر علمی، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاه های مرتبط، نظام ملی نشر علمی کشور را تدوین و در جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.

  ۴ـ دبیرخانه شورای عالی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای بند ۶ از مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی را ارائه کرد. با توجه به مطالب ارائه شده، طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری به صورت زیر تعیین تکلیف شدند:

  ۴ـ۱ تعداد ۲۲ طرح کلان ملی (به شرح پیوست۱) با توجه به ملاحظات اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گرفتند و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه اعتبار سالانه مورد نیاز برای اجرای طرح های کلان ملی اولویت دار را در قالب ردیف مستقل طرح های کلان ملی در لایحه های بودجه سالانه درج نماید.

  ۴ـ۲ مقرر شد ۱۳ طرح کلان ملی (مطابق جدول پیوست۲) با توجه به ملاحظات اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و نیاز ملی بررسی و تعیین تکلیف شوند. در صورت تأیید کارگروه، مطابق بند ۴ـ۱ و در صورت عدم تأیید کارگروه مطابق بند ۴ـ۳ انجام خواهد شد.

  ۴ـ۳ تعداد ۱۲ طرح (به شرح جدول پیوست۳) به دلیل نداشتن حامی و یا نظر کمیسیون تخصصی و تصمیم کارگروه مشترک دبیرخانه شورای عالی و سازمان برنامه و بودجه، مختومه تلقی می شوند.

  برای تسویه حساب نهایی و مستندسازی فعالیت ها و نتایج این طرح ها، کمیته ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه و مجری طرح تشکیل می شود. سازمان برنامه و بودجه بر اساس نظر نهایی این کمیته اعتبار لازم برای تسویه حساب نهایی طرح، هزینه ناظران و انتشار نتایج را تأمین خواهد نمود.

  ۵ ـ به منظور بررسی و تأیید گزارش های عملکرد سالانه ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) کارگروهی با عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل می شود. گزارش های عملکرد سالانه ماده قانونی فوق الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

  ۶ ـ در خصوص سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور در دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مقرر شد:

  ۶ ـ۱ سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور بایستی در راستای اسناد بالادستی مانند سیاست های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، برنامه ششم توسعه و ... باشند.

  ۶ ـ۱ اعضای شورای عالی نظرات خود در ارتباط با سیاست ها و اولویتها را طی دوهفته آینده به دبیرخانه ارسال کنند.

  ۶ ـ۲ دبیرخانه نظرات دریافتی را جمع بندی و در جلسه بهمن ماه کمیسیون دائمی شورای عالی ارائه نماید. مصوبه کمیسیون دائمی در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی تلقی خواهد شد.

  ۶ ـ۳ در صورت نیاز به اصلاح سیاست ها و اولویت های مصوب، موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تأیید در کمیسیون به منزله تأییدیه شورای عالی خواهد بود.

  ۶ ـ۴ سیاست ها و اولویت های علم و فناوری در جلسه کمیسیون دائمی ارائه و به تصویب اعضاء رسید. (پیوست۴)

  ۷ـ پیشنهاد اصلاح و ادغام کمیسیون های تخصصی دبیرخانه شورای عالی عتف جهت بررسی به کمیسیون دائمی ارجاع داده شود. مصوبات کمیسیون دائمی در این خصوص مصوبه شورای عالی تلقی خواهد شد.

  ۸ ـ آیین نامه اجرایی، معیارها و شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور به تأیید شورای عالی رسید. (پیوست۵)

  ۹ـ اساسنامه سازمان های عامل استقرار و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و یزد مورد تأیید قرار گرفت.

  تبصره: مقرر شد پیشنهاد منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان در خصوص اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه در جلسه کمیسیون دائمی ارائه شود و مصوبه کمیسیون دائمی در جلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

   

  وحید احمدی

  حسن روحانی

  دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :